2342
ჩვენი ღირებულებები, ქცევა და ქცევა

ჩვენი უნიკალური აქტივების მაქსიმალურად გამოყენება, Groupeve მოწოდებულია უზრუნველყოს უმაღლესი პროდუქტები და მომსახურება, რომლებიც აძლიერებენ და ოპტიმიზირებენ ჩვენი მომხმარებლების მუშაობას.

ჩვენი ვალდებულება მომხმარებლების წინაშე

Groupeve ერთგულია ყველაფერში, რისი გაკეთებაც ჩვენ ვცდილობთ. ჩვენი მიზანია გავაკეთოთ ბიზნესი თანმიმდევრულად და გამჭვირვალედ ჩვენს ყველა კლიენტთან და არ ვფლობთ საკუთარი კაპიტალის წილს ჩვენი მომხმარებლის აქტივებში. მომხმარებლები დიდ ნდობას გვმართებენ, განსაკუთრებით, როდესაც საქმე ეხება მგრძნობიარე და კონფიდენციალურ ინფორმაციას. ჩვენი რეპუტაცია მთლიანობისა და სამართლიანი საქციელისთვის ძალზე მნიშვნელოვანია ამ ნდობის მოსაპოვებლად და შენარჩუნებაში.

Ეთიკის წესები

Groupeve- ს ეთიკის კოდექსი და Groupeve- ს პოლიტიკა ვრცელდება კომპანიის Groupeve- ს ყველა დირექტორზე, ოფიცერზე და თანამშრომელზე. ისინი შექმნილია იმისთვის, რომ თითოეულ თანამშრომელს დაეხმაროს პროფესიონალურად და სამართლიანად გაუმკლავდეს ბიზნეს სიტუაციებს.

Კორპორატიული მმართველობა

Groupeve მოწოდებულია დაიცვას კორპორატიული მართვის ჯანსაღი პრინციპები და მიიღო კორპორატიული მართვის პრაქტიკა.